Aktuality

9. mája 2022 ORGANIX, s.r.o., 10 rokov skúseností a napredovania

Meniace sa klimatické a pôdne podmienky nútia všetkých, nielen slovenských poľnohospodárov skúmať, vyhľadávať a riešiť nové spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín.

Celý článok
6. februára 2022 GROUNDFIX® zvyšuje účinok hnojív

Efektívne využívanie priemyselných hnojív a ich úspora je v dnešnej dobe aktuálna téma.

Celý článok
24. októbra 2021 Ecostern

Nadmerná chemizácia spôsobuje nedostatok prospešnej mikroflóry, spomaľuje rozklad rastlinných zvyškov, podporuje akumuláciu lignínu a fenolov, ktoré inhibujú rast plodín a mineralizáciu organických látok v pôde. Vo všeobecnosti sa zhoršuje stav pôdy v dôsledku čoho klesá produktivita. Množstvo pozberových zvyškov, ktoré sa pred sejbou nestihli rozložiť. Strnisko, steblá a slama poľnohospodárskych plodín sú nenahraditeľným materiálom, ktorý zvyšuje množstvo …

Celý článok
21. októbra 2021 Prínosy aplikácie biodeštruktora na strnisko

Je známe, že rastlinné zvyšky – strnisko, steblá a slama poľnohospodárskych plodín sú nenahraditeľným materiálom, ktorý dopĺňa pôdu humusom a živinami pre rastliny a pôdne mikroorganizmy. Doba ich rozkladu je určené predovšetkým klimatickými podmienkami (vlhkosť a teplota), množstvom vyprodukovanej a ponechanej biomasy na povrchu pôdy. Nadmerné používanie chemikálií spôsobuje nedostatok užitočnej mikroflóry, spomaľuje rozklad rastlinných zvyškov, …

Celý článok
31. januára 2018 Sanácia poškodených porastov

poškodenie porastov vplyvom nepriaznivých klimatických pomerov (ľadovec, mráz, sucho), poškodenie porastov vplyvom nepriaznivých agrotechnických opatrení ( pesticídy, výživa), poškodenie porastov zverou

Celý článok
31. januára 2018 Odolnosť proti poliehaniu

Cieľ pokusu: zvýšenie odolnosti proti poliehaniu, zníženie napadnutia chorobami, posilnenie obranyschopnosti jačmeňa jarného

Celý článok
31. januára 2018 Zvýšenie úrodnosti

Cieľ pokusu:

Celý článok
31. januára 2018 Zvýšenie úrody pestreca mariánskeho

Cieľ pokusu: zvýšenie úrody semena, podpora koreňovej sústavy, podpora kvitnutia a veľkosti semien

Celý článok
31. januára 2018 Biostimulant na ošetrenie osiva

Cieľ pokusu: podpora rýchlejšieho rastu koreňov, zvýšenie percenta klíčivosti ,sledovanie rôznych parametrov koreňovej sústavy po naklíčení osiva

Celý článok
31. januára 2018 Rentabilita pestovania

Ako zvýšiť rentabilitu pestovania jarných obilnín? Ošetrenie osiva pre správny štart rastlín prípravkom Fertigrain START,  zabezpečí rýchly štart a vzchádzanie, vytvorenie mohutného koreňového systému. To je predpoklad pre dobré využitie vlahy, skoré zapojenie porastu, a tým výhodu oproti burinám. S tým je spojený rýchlejší rast a dozrievanie, a samozrejme čo je najdôležitejšie, vyšší výnos.

Celý článok