Rozklad pozberových zvyškov

Mikrobiálne prípravky slúžiace k rozkladu strniska a organických zvyškov. Zabezpečujú dusík a svojím pôsobením znižujú tlak pôdnych patogénov.

Stimulácia osiva

Stimulanty sú určené na obaľovanie osiva a môžeme ich používať aj s moridlami. Poskytujú klíčiacej rastline živiny, ktoré stimulujú klíčenie a vzchádzane. Kompletný a rovnomerne povzchádzaný porast je prvým predpokladom vysokej úrody.

Stimulácia osiva strukovín

Biologické prípravky slúžiace na ošetrenie a inokuláciu osiva strukovín. Po aplikácií týchto prípravkov sa zvyšuje množstvo a veľkosť hrčiek. Pestovaná plodina je vitálnejšia a dosahuje vyššiu úrodu.

Stimulácia koreňov

Biostimulanty, ktoré doplnia nevyhnutné makroprvky, mikroprvky a ďaľšie organické látky, ktoré zabezpečia dynamický rast koreňov. Rozvetvený, mohutný koreň umožní rastlinám čerpať živiny z väčšieho priestoru a tým je aj rast nadzemnej časti rastliny vyrovnanejší.

Stimulácia rastu

Produkty stimulujú rozhodujúce fázy rastu každej rastliny – obrastanie, vetvenie, kvitnutie, tvorbu plodov. Tieto biostimulanty obsahujú L-aminokyseliny,výťažky z morských rias a živiny, ktoré rozhodudujúcou mierou ovplyvňujú kvalitu danej fázy rastu.

Rýchlo prístupné makro a mikroprvky

Hnojivá, ktoré doplnia rastlinám makroprvky, mikroprvky a iné organické látky. Základnou látkou hnojív sú L-aminokyseliny, ktoré sú zároveň kvalitným nosičom mikro a makroprvkov. Každý prvok má vo vegetačnom cykle rastliny nezastupiteľné miesto – platí zákon minima a preto by rastline nemal žiadny chýbať.

Kontrola zdravotného stavu

Skupina prípravkov pre zdravé rastliny bez poškodenia patogénmi. Hnojivá s obsahom makroprvkov a mikroprvkov, pomocné organické látky s vedlajším účinkom na hubové a bakteriálne choroby. Pôsobia preventívne, ale aj kuratívne – zastavia pôsobenie patogéna. Všetky prípravky v kategórii sú šetrné k prostrediu s nulovou ochrannou dobou.

Kontrola pôdnych škodcov

Eliminujte pôdnych škodcov a zabezpečte zdravý rast kukurice, zemiakov a ostatných plodín. Mikrobiálne prípravky slúžia ku kontrole a eliminácií lariev drôtovcov, kukuričara a iných významných pôdnych škodcov poľných plodín.

Kontrola škodcov

Produkty, ktoré eliminujú škodcov v porastoch kultúrnych plodín bez použitia pesticídov. Kategória obsahuje registrované ekologické prípravky (bioinsekticídy) a hnojivá s vedlajším účinkom na škodcov. Zároveň zásobujú rastliny živinami v orgnickej forme.

Mikrobiologické prípravky

Produkty s mikroorganizmami, ktoré zvýšia úrodu a jej kvalitu. Obnovujú pôdny život a pozitívne upravujú kvalitu pôdy na ktorej pestujete kultúrne plodiny. Eliminujú patogény v pôde a tým redukujú riziko infekcie na rastlinách.

Zmáčadlá a úprava pH vody

Podporujú dokonalé zmáčanie povrchu rastlín bez poškodenia kutikuly listu. Zvyšujú účinnosť ostatných aplikovaných produktov v tank-mixe. Upravujú pH vody a tým podporujú stabilitu účinných látok v chemických ochranných postrekoch.