Stimulácia osiva

Stimulanty sú určené na obaľovanie osiva a môžeme ich používať aj s moridlami. Poskytujú klíčiacej rastline živiny, ktoré stimulujú klíčenie a vzchádzane. Kompletný a rovnomerne povzchádzaný porast je prvým predpokladom vysokej úrody.

Stimulácia koreňov

Biostimulanty,ktoré doplnia nevyhnutné makroprvky, mikroprvky a ďaľšie organické látky, ktoré zabezpečia dynamický rast koreňov. Rozvetvený, mohutný koreň umožní rastlinám čerpať živiny z väčšieho priestoru a tým je aj rast nadzemnej časti rastliny vyrovnanejší.

Stimulácia rastu

Produkty stimulujú rozhodujúce fázy rastu každej rastliny – obrastanie, vetvenie, kvitnutie, tvorbu plodov. Tieto biostimulanty obsahujú L-aminokyseliny,výťažky z morských rias a živiny, ktoré rozhodudujúcou mierou ovplyvňujú kvalitu danej fázy rastu.

Rýchlo prístupné makro a mikroprvky

Hnojivá, ktoré doplnia rastlinám makroprvky, mikroprvky a iné organické látky. Základnou látkou hnojív sú L-aminokyseliny, ktoré sú zároveň kvalitným nosičom mikro a makroprvkov. Každý prvok má vo vegetačnom cykle rastliny nezastupiteľné miesto – platí zákon minima a preto by rastline nemal žiadny chýbať.

Kontrola zdravotného stavu

Skupina prípravkov pre zdravé rastliny bez poškodenia patogénmi. Hnojivá s obsahom makroprvkov a mikroprvkov, pomocné organické látky s vedlajším účinkom na hubové a bakteriálne choroby. Pôsobia preventívne, ale aj kuratívne – zastavia pôsobenie patogéna. Všetky prípravky v kategórii sú šetrné k prostrediu s nulovou ochrannou dobou.

Kontrola škodcov

Produkty, ktoré eliminujú škodcov v porastoch kultúrnych plodín bez použitia pesticídov. Kategória obsahuje registrované ekologické prípravky (bioinsekticídy) a hnojivá s vedlajším účinkom na škodcov. Zároveň zásobujú rastliny živinami v orgnickej forme.

Mikroorganizmy

Produkty s mikroorganizmami, ktoré zvýšia úrodu a jej kvalitu. Obnovujú pôdny život a pozitívne upravujú kvalitu pôdy na ktorej pestujete kultúrne plodiny. Eliminujú patogény v pôde a tým redukujú riziko infekcie na rastlinách.

Zmáčadlá, adjuvanty

Podporujú dokonalé zmáčanie povrchu rastlín, prienik do rastliny a tým zvyšujú účinnosť ostatných aplikovaných produktov v tank-mixe. Upravujú pH vody a tým aj prijateľnosť jednotlivých zložiek prípravkov.