Biokomodity

Nákup a predaj komodít v bio kvalite

Ste registrovaný bio pestovateľ a máte produkciu pre ktorú hľadáte odbyt? Môžeme byť vaším stabilným partnerom! Firma ORGANIX, s.r.o. zabezpečuje výkup biokomodít pestovaných v ekologickom systéme hospodárenia. (vypestovaná plodina – komodita musí mať ekologický alebo konverzný certifikát). Spolupracujeme so stabilným zahraničným partnerom s dobrou platobnou disciplínou. Nie sme obchodníkmi a nepredávame tovar na burze našimi konečnými odberateľmi sú stabilný obchodní partneri ako sú mlyny, pekárne a spracovateľské závody na výrobu kŕmnych zmesí. Cenu vám stanovíme na základe nami odobraných vzoriek, ktoré vám po rozbore pošleme spolu aj s nacenením tovaru. Platba bude uskutočnená na základe faktúry predávajúceho s platným bio-certifikátom.

Tovar musí byť bez živých škodcov, plesní a cudzích pachov.

Ponúkame spoluprácu slovenským farmárom, ktorý potrebujú kŕmne komodity v bio kvalite.

Výkup

Bio obilniny:
Pšenica oz./jar., pšenica špadlová, jačmeň kŕmny a sladovnícky, ovos obyčajný a nahý, raž kŕmna aj potravinárska, triticale, kukurica

Bio olejniny:
repka olejná, slnečnica čierna, sója

Bio strukoviny:
hrach zelený a žltý, bôb

Bio ovocie:
jablká, hrušky

Regionálne zastúpenie

Ing. Róbert Kysler,  kysler@organix.sk, 0915 425 915
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj

Ing. Miroslav Masrna,  masrna@organix.sk, 0948 425 915
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj,

Ing. Slavomír Cehulacehula@organix.sk, 0919 232 673
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Partneri

ECO-Farm Nitra s.r.o.

Od roku 2000 pestuje naša firma biokomodity na vyše 400 hektároch pôdy, a súčasne dlhodobo skladuje biokomodity ekofarmárov zo Slovenska. Vyše 20 rokov spolupracujeme s ekofarmármi, spoločne pestujeme kvalitné produkty, ktoré vyvážame do Nemecka.

Viac informácií