Mikrobiologické prípravky

Kontrola zdravotného stavu

Produkty ktoré majú pod kontrolou antagonistické spoločenstvá baktérii a húb na rastline a v pôde.
Podporujú kolonizáciu koreňovej zóny symbiotickými mikroorganizmami.