Ecostern

24. októbra 2021

Nadmerná chemizácia spôsobuje nedostatok prospešnej mikroflóry, spomaľuje rozklad rastlinných zvyškov, podporuje akumuláciu lignínu a fenolov, ktoré inhibujú rast plodín a mineralizáciu organických látok v pôde. Vo všeobecnosti sa zhoršuje stav pôdy v dôsledku čoho klesá produktivita.

Množstvo pozberových zvyškov, ktoré sa pred sejbou nestihli rozložiť.

Strnisko, steblá a slama poľnohospodárskych plodín sú nenahraditeľným materiálom, ktorý zvyšuje množstvo humusu v pôde, zabezpečuje živiny pre rastliny a pôdne mikroorganizmy. Doba ich rozkladu závisí najmä od klimatických podmienok (vlhkosť a teplota) a množstva biomasy, ktorá zostane na povrchu pôdy po zbere plodiny. Rozkladom tejto biomasy vznikajú rôzne medziprodukty rozkladu a energia, ktorá slúži na stavbu tiel mikroorganizmov a tvorbu humusových látok.  Na zlepšenie pôdnej úrodnosti a rozklad pozberových zvyškov sa využívajú biodeštruktory organických zvyškov plodín.

Z tohto uhla pohľadu, biodeštruktory rastlinných zvyškov sa používajú na zlepšenie pôdnej úrodnosti.

Biodeštruktory zabezpečujú:

  • Vytvorenie priaznivej mikroflóry v pôde
  • Zníženie pôdnej toxicity
  • Zvýšenie dostupnosti živín
  • Zlepšenie štruktúry pôdy
  • Zvýšenie výnosov plodín

Druhy deštruktorov

  • Aktívne aditíva (mikro a makro hnojivá), ktoré stimulujú vývoj mikroorganizmov nachádzajúcich sa v pôde, vrátane patogénnych
  • Enzýmy, ktoré rýchlo rozkladajú zvyšky plodín. Ich pôsobenie je lokálne, ale za nepriaznivých podmienok strácajú účinnosť, ktorá sa už neobnoví.
  • Produkt s jedným alebo dvoma druhmi mikroorganizov zužuje spektrum účinku a znižuje pravdepodobnosť prežitia týchto mikroorganizmov na rastlinných zvyškoch.
  • Komplex mikroorganizmov s enzýmami a aktivačnými prísadami. Mikroorganizmy sú z rôznych taxonomických skupín s rôznymi funkciami. Toto všetko obsahuje biodeštruktor ECOSTERN od ORGANIX, s.r.o. 

Firma ORGANIX Vám predstavuje biodeštruktor od spoločnosti BTU Center, ktorý slúži pre urýchlenie rozkladu rastlinných zvyškov a zúrodnenie pôdy. ECOSTERN obsahuje aktívny zložku- spóry a mycélia húb Trichoderma lignorum a Trichoderma viridae a súbor spór živých mikroorganizmov rozkladajúcich celulózu.

Výsledky účinnosti ECOSTERN-u v rôznych plodinách

PlodinaRegiónPredplodinaProdukcia t/haZvýšenie úrody  v t/haZvýšenie úrody v %
Pšenica CherkasySlnečnica4,720,327,27
ozimnáVinnitsaSlnečnica5,860,366,55
 OdessaKukurica3,860,4212,21
KukuricaKyivSlnečnica10,240,444,49
 KhmelnitskySlnečnica11,520,423,78
 RivneKukurica6,10,284,81
SlnečnicaChernihivSója4,150,4512,16
 VinnitsaKukurica3,740,4512,03
 KharkovCukrová repa2,650,156,00
SójaKyivKukurica3,000,3412,91
 VinnitsaKukurica1,680,2517,48

BTU- Center je ukrajinský výrobca mikrobiálnych a enzýmových produktov pre poľnohospodárstvo. Spoločnosť má 21- ročné skúsenosti s vedeckým výskumom a vývojom efektívnych riešení v oblasti biologickej ochrany rastlín, biologickej výživy rastlín, technológií obnovy pôdy a biologických produktov pre chov zvierat. Nevenuje sa len výskumu a vývoju, ale aj výrobe týchto produktov.  V súčasnosti má spoločnosť registrovaných viac ako 50 biologických produktov.