GROUNDFIX® zvyšuje účinok hnojív

6. februára 2022

Efektívne využívanie priemyselných hnojív a ich úspora je v dnešnej dobe aktuálna téma. Nehospodárne využívanie hnojív spôsobuje nielen menšiu ekonomickú efektívnosť ale aj zasahuje do biodiverzity mikroorganizmov v pôde a následne tým ovplyvňuje aj príjem živín rastlinou. Problém nastáva keď človek hrubo zasahuje do tohto vyváženého cyklu a tým začína meniť agrochemické vlastnosti pôdy a podporuje degradáciu pôdy.

mineralne-hnojivo-aplikacia

Čo by sme s tým mali robiť? Odpoveď je jednoduchá. Prejdime na inteligentné používanie pesticídov a minerálnych hnojív. Znížené dávky NPK sú kompenzované mikrobiologickými prípravkami na báze baktérií a húb, ktoré pomôžu obnoviť rovnováhu v pôde. Prípravok, ktorý Vám umožní prvý krok v tomto procese je GROUNDFIX®, ktorý prináša firma ORGANIX,s.r.o., Nitra na slovenský trh. Je to koncentrovaný mix užitočných baktérií, ktoré fixujú dusík a mobilizujú fosfor a draslík. Mikroorganizmy v prípravku majú pozitívny vplyv na rast a vývoj rastlín uvoľňovaním biologicky aktívnych látok ako sú: aminokyseliny, polypeptidy, polysacharidy, karboxylové kyseliny, enzýmy, fytohormóny a antibiotiká.

V nasledujúcom grafe vidíte úrody zrna kukurice pri rôznych dávkach hnojenia a aplikačnej dávky Groundfixu pri predsejbovej príprave pôdy:

 • Plodina: kukurica na zrno
 • Sejba: 24.5.2019
 • Hybrid: P 8409
 • Hnojenie: N90P90K90
 • Predplodina: jačmeň jarný
 • Ošetrenie: Tetra Guardian 3 l/ha +Milagro 0,2 l/ha
graf_groundfix

Mikrobiologický prípravok Groundfix®

Groundfix® zvyšuje účinnosť aplikovaných minerálnych hnojív, mobilizuje nedostupné formy fosforu a draslíka na ľahko dostupné, zlepšuje vývoj koreňového systému, výživu rastlín, akumuláciu cukrov v zóne odnožovacieho uzla atď. Zlepšuje tiež adaptačné a imunitné vlastnosti rastlín, ozdravuje pôdu (inhibuje rozvoj fytopatogénov), podporuje obnovu jej úrodnosti a zabraňuje degradácii.

Obsahuje tieto mikroorganizmy:

 • Bacillus subtilis
 • Bacillus megaterium var. Phosphaticum
 • Azotobacter chroococcum
 • Enterobacter
 • Paenibacillus polymyxa

Celkový počet životaschopných buniek v prípravku je (0,5 – 1,5) x 109 CFU/cm3 . Obsahuje aj ďalšiu užitočnú mikroflóru ako sú baktérie mliečneho kvasenia, ktoré sú producentom enzýmov. Prípravok je určený na jarné použitie pri príprave pôdy pod jariny – či už celoplošne alebo do sejbového riadku (sejačkou pod pätu), alebo na jarné ošetrenie ozimín spolu s regeneračnou dávkou minerálneho hnojiva.

Po aplikácii GROUNDFIX® dochádza jednoznačne k navýšeniu úrody – porovnanie kontroly bez minerálneho hnojenia a variantu po aplikácii Groundfixu 5 l/ha bez minerálneho hnojenia došlo k navýšeniu úrody o 0,98 t/ ha (9,56 t/ha – 8,58 t/ha). Aj po redukcii minerálneho hnojenia došlo k navýšeniu úrody oproti kontrole – po aplikácii Groundfix 3 l/ ha + NPK (-30%) v porovnaní s aplikáciou 3 l/ ha Groundfix + 100% NPK sa úroda navýšila o 0,58 t/ha (12,85 t/ha – 12,27 t/ha), z čoho jasne vyplýva, že v prípade použitia Groundfixu možno redukovať minerálne hnojenie minimálne o 30%.

Pri odhaľovaní genetického potenciálu plodín je pre ich maximálnu produktivitu dôležité poskytnúť plodinám živiny počas vegetačného obdobia. Dôležitým faktorom technológie pestovania ozimných plodín je obnova jarnej vegetácie plodín. Toto obdobie má však jednu zvláštnosť: v prípade skorého začiatku obnovy vegetácie dochádza k rozvoju ozimných plodín v chladnom počasí a krátkych svetelných dňoch, čo si vyžaduje zásobovanie plodín základnými živinami, makro- a mikroživinami.

Skoré jarné prihnojovanie nevyvinutých a slabých obilnín zvyšuje produktívne odnožovanie, zatiaľ čo prihnojovanie dobre vyvinutých porastov zvyšuje produktivitu klasov. Pred sejbou, na jeseň, sa aplikujú fosforečné a draselné hnojivá. V posledných dvoch desaťročiach však objem ich aplikácie v porovnaní s dusíkatými hnojivami výrazne klesol.

Problémom výživy rastlín fosforom a draslíkom je, že aj keď sú hrubé zásoby týchto prvkov v pôde dostatočné, tieto prvky v závislosti od typu pôdy nie sú pre rastliny dostupné v dostatočnom množstve. Zásobovanie rastlín mobilnými zlúčeninami fosforu a draslíka je možné zlepšiť používaním bakteriálnych prípravkov v technológii pestovania plodín. Preto pre zvýšenie účinnosti minerálnych hnojív a dostupnosti mobilných foriem fosforu a draslíka v pôde sa odporúča aplikovať bioprípravok GROUNDFIX® na skoré jarné hnojenie repky olejnej a ozimných obilnín.

Jarná aplikácia Groundfix 3l/ha + DAM na regeneráciu porastov pšenice ozimnej

Na záver možno povedať, že radi by sme vám osobne predstavili prevádzkové pokusy z viac ako troch vegetačných sezón. Je preukázaný pozitívny vplyv prípravku na skúmanej parcele aj v ďalšej vegetačnej sezóne. Mikrobiologický prípravok GROUNDFIX® optimalizuje spotrebu používania priemyselných hnojív, poskytuje rastlinám biologicky dostupné formy dusíka, fosforu a draslíka. Stimuluje rast rastlín a podporuje zdravú pôdnu mikrobiotu.

Eva Sabaková ORGANIX, s.r.o