Aktuality

9. mája 2022 ORGANIX, s.r.o., 10 rokov skúseností a napredovania

Meniace sa klimatické a pôdne podmienky nútia všetkých, nielen slovenských poľnohospodárov skúmať, vyhľadávať a riešiť nové spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín.

Celý článok
6. februára 2022 GROUNDFIX® zvyšuje účinok hnojív

Efektívne využívanie priemyselných hnojív a ich úspora je v dnešnej dobe aktuálna téma.

Celý článok
24. októbra 2021 Ecostern

Nadmerná chemizácia spôsobuje nedostatok prospešnej mikroflóry, spomaľuje rozklad rastlinných zvyškov, podporuje akumuláciu lignínu a fenolov, ktoré inhibujú rast plodín a mineralizáciu organických látok v pôde. Vo všeobecnosti sa zhoršuje stav pôdy v dôsledku čoho klesá produktivita. Množstvo pozberových zvyškov, ktoré sa pred sejbou nestihli rozložiť. Strnisko, steblá a slama poľnohospodárskych plodín sú nenahraditeľným materiálom, ktorý zvyšuje množstvo …

Celý článok
21. októbra 2021 Prínosy aplikácie biodeštruktora na strnisko

Je známe, že rastlinné zvyšky – strnisko, steblá a slama poľnohospodárskych plodín sú nenahraditeľným materiálom, ktorý dopĺňa pôdu humusom a živinami pre rastliny a pôdne mikroorganizmy. Doba ich rozkladu je určené predovšetkým klimatickými podmienkami (vlhkosť a teplota), množstvom vyprodukovanej a ponechanej biomasy na povrchu pôdy. Nadmerné používanie chemikálií spôsobuje nedostatok užitočnej mikroflóry, spomaľuje rozklad rastlinných zvyškov, …

Celý článok
31. januára 2018 Sanácia poškodených porastov

poškodenie porastov vplyvom nepriaznivých klimatických pomerov (ľadovec, mráz, sucho), poškodenie porastov vplyvom nepriaznivých agrotechnických opatrení ( pesticídy, výživa), poškodenie porastov zverou

Celý článok
31. januára 2018 Odolnosť proti poliehaniu

Cieľ pokusu: zvýšenie odolnosti proti poliehaniu, zníženie napadnutia chorobami, posilnenie obranyschopnosti jačmeňa jarného

Celý článok
31. januára 2018 Zvýšenie úrodnosti

Cieľ pokusu:

Celý článok
31. januára 2018 Zvýšenie úrody pestreca mariánskeho

Cieľ pokusu: zvýšenie úrody semena, podpora koreňovej sústavy, podpora kvitnutia a veľkosti semien

Celý článok
31. januára 2018 Biostimulant na ošetrenie osiva

Cieľ pokusu: podpora rýchlejšieho rastu koreňov, zvýšenie percenta klíčivosti ,sledovanie rôznych parametrov koreňovej sústavy po naklíčení osiva

Celý článok