Zvýšenie úrodnosti

31. januára 2018

Cieľ pokusu:

  • zvýšenie úrody maku a makoviny
  • ekonomická rentabilita použitých produktov