Sanácia poškodených porastov

31. januára 2018
  • poškodenie porastov vplyvom nepriaznivých klimatických pomerov (ľadovec, mráz, sucho)
  • poškodenie porastov vplyvom nepriaznivých agrotechnických opatrení ( pesticídy, výživa)
  • poškodenie porastov zverou