ORGANIX v spolupráci s PPD Liptovská Teplička

Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička hospodári v čarovnom kraji Teplickej kotliny na úpätí Nízkych Tatier. Považujeme ho za reprezentatívny podnik v oblasti ekologického poľnohospodárstva. PPD Liptovská Teplička hospodári na 1246 ha pôdy. 1180 ha sú trvalé trávne porasty, ktoré tvoria krmovinovú základňu pre živočíšnu výrobu. Na ostatnej výmere pestujú najmä plodiny ako pšenica, raž, ovos, jačmeň, tritikale. Na rozlohe  7-mich hektárov sa venujú pestovaniu zemiakov.

S podnikom spolupracujeme niekoľko rokov. Naša poradenstvo sa začína už pri spracovaní pôdy. Zamedzujeme prezimovaniu škodcov a chorôb vďaka aplikovaniu bakteriálnych hnojív. Účinný boj so škodcami a chorobami počas vegetačnej doby spočíva v pravidelných návštevách pestovaných plodín. Na základe diagnostiky chorôb a škodcov zhodnotíme situáciu a priamo v poraste navrhneme aktuálne riešenie. Pre reguláciu škodcov a ničenie patogénov používame bio pesticídy a bio insekticídy, ktorými chránime plodiny počas celej vegetačnej doby. Pre vypestovanie veľkej a kvalitnej úrody dbá podnik na dostatočné množstvo živín, ktoré plodiny vyžadujú. Využívajú prípravky z nášho portfólia, ktoré sú na báze aminokyselín, fulvokyselín, extraktu z morských rias a prípravky s obsahom mikroorganizmov, ktoré pomáhajú čerpať živiny z pôdy.