ORGANIX v spolupráci s ONPEBA s.r.o.

2.časť seriálu o EKO farmároch Vás prenesie do krajiny priamo pod Tatrami. Spoločnosť ORGANIX zabezpečuje pre EKO podnik ONPEBA, s.r.o. viaczložkovú spoluprácu počnúc:

  • Ekologickým osivom
  • Poradenstvom
  • Zabezpečením ochrany a výživy rastlín
  • Končiac výkupom komodít s ekologickým certifikátom

Poľnohospodársky podnik ONPEBA je vsadený do krásneho prostredia malebnej obce Žakovce. Pri prejazde touto obcou si všimnete tvrdú prácu a starostlivosť farmára o tunajší kus zeme. Podnik hospodári na výmere približne 300 ha neďaleko Tatier. Tvoria ju lúky, obrobené polia a stáda pasúceho sa dobytka.
Naša vzájomná spolupráca spočíva v poradenstve a vo vhodných odporúčaniach pri výbere bio hnojív a bio postrekov, ktoré chránia a maximalizujú množstvo a kvalitu pestovaných plodín.

Našou ďalšou aktivitou sú množiteľské porasty ekologických plodín v produkcií ktorých neustále napredujeme. Ekologický farmári sú povinný používať ekologické osiva plodín, preto sme sa rozhodli viesť ekologické množiteľské porasty a produkovať dostatok osiva. Podporujeme tunajších šľachtiteľov. Aj keď sme na začiatku, cesta je jasná a s jasným cieľom- zabezpečiť dostatok osiva pre pestovateľov v ekologickom systéme poľnohospodárstva.