ORGANIX, s.r.o.

Kancelária a sklad – západné slovensko

Rastislavova 1067/323, 951 41 Lužianky

Pomocná navigácia: Ak našu adresu budete hľadať cez internet alebo navigáciu zadajte RASTISLAVOVA 1.
Naše súpisné číslo 323 sa nachádza hneď vedľa čísla 1

Za prvým železničným priecestím v smere z Nitry (za Ferenitkou) odbočíte po 200 m doľava. Modrá budova – nájdete nás na 1. poschodí v areáli firmy.

Sklad – východné Slovensko

059 73 Žakovce 167
areál hospodárskeho dvora okres Kežmarok

ORGANIX, s.r.o.

Rastislavova 323, 951 41 Lužianky
IČO: 36 567 906, IČ DPH: SK2021943451

Bankové spojenie: ČSOB,
IBAN: SK51 7500 0000 0040 2494 9817

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16187/N

Kancelária a fakturácia:

Beáta Czaková
0915 997 156
czakova@organix.sk

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

Náš tím:

Ing. Róbert Kysler
Konateľ
marketing, bio komodity
0915 425 915
kysler@organix.sk

Ing. Miroslav Masrna
Konateľ
obchod
0948 425 915
masrna@organix.sk

Ing. Eva Sabaková
Produktový manažér
západné a stredné Slovensko
0948 445 866
sabakova@organix.sk

Ing. Slavomír Cehula
Regionálny manažér
východné a stredné Slovensko
0919 232 673
cehula@organix.sk

Ing. Roman Šuráni
Obchodný zástupca
juhozápadné Slovensko
0907 950 622
surani@organix.sk