GROUNDFIX Sprístupňuje živiny z pôdy. Optimalizuje spotrebu priemyselných hnojív až o 30%. Viac o produkte
GRANDHUMIX GOLD Koreňová zóna bez škodcov. Podporuje rast zdravých a silných koreňov. Viac o produkte

O nás

Základnou myšlienkou našej spoločnosti je pomáhať farmárom správne využívať prírodné hnojivá a prípravky na ochranu rastlín. Na to používame produkty, ktoré sú prírodné alebo organo-minerálne. Farmárom pomáhame znižovať rezíduá chemických látok v ich vyprodukovaných komoditách. Pre ekologických farmárov máme k dispozícii kompletný program pre výživu aj ochranu rastlín proti chorobám a škodcom.