Stimulácia osiva strukovín

Biologické prípravky slúžiace na ošetrenie a inokuláciu osiva strukovín. Po aplikácií týchto prípravkov sa zvyšuje množstvo a veľkosť hrčiek. Pestovaná plodina je vitálnejšia a dosahuje vyššiu úrodu.

  • Biologický prípravok na ošetrenie osiva pred sejbou vhodný pre strukoviny.
  • Fertigrain Start CoMo podporuje vzchádzanie rastlín a zväčšuje koreňovú sústavu.
  • Podporuje životaschopnosť a kolonizáciu hrčkotvorných baktérii na koreňoch.
  • Znižuje stres a má pozitívny vplyv na rovnomernosť a rýchlosť vzchádzania rastlín. Zvyšuje percento klíčivosti aj staršieho osiva.
Viac o produkte (PDF)
  • Hrčkotvorné baktérie na inokuláciu osiva sóje.
  • Symbiotické baktérie pre podporu tvorby hrčiek na koreňoch sóje.
  • Podporuje fixáciu dusíka a správny vývoj rastlín sóje.
Viac o produkte (PDF)
  • Minerálny prípravok s fungicídnym účinkom.
  • Prípravok sa používa na predsejbové ošetrenie (morenie) osiva poľnohospodárskych plodín proti pôvodcom chorôb klíčiacich zŕn a vzchádzajúcich rastlín. Prípravok pôsobí inhibične na klíčenie spór a rast mycélia fytopatogénnych húb najmä z rodov Fusarium, Phytophtora, Helminthosporium, Plasmophara, chlamydospór a promycélia snetí Tilletia foetida a Tilletia caries.
Viac o produkte (PDF)