Pšenica ozimná

Odroda: IS Solaris

IS Solaris je neskorá, plastická, osinatá odroda s vysokou potravinárskou akosťou E(8). Pochádza z kríženia Barroko x Capo. Je podobná odrode IS Laudis, od ktorej sa odlišuje vyššou produktivitou klasov, a taktiež skorším klasením a dozrievaním o 2 dni. Má stredne vysokú odolnosť proti poliehaniu. Odnožovacia schopnosť je hodnotená ako vysoká. Vyznačuje sa vysokou odolnosť proti komplexu listových škvrnitostí a hrdzi plevovej. Všeobecne má proti listovým a klasovým chorobám dobrú poľnú odolnosť.

Prednosti odrody

  • Vysoký úrodový potenciál
  • Vynikajúca pekárska akosť E(8) 
  • Komplexná odolnosť proti listovým chorobám a škvrnitosti
  • Je vhodná na sejbu po obilnine

Odporúčania pre pestovanie odrody IS Solaris

Odroda IS Solaris je vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. Táto potravinárska pšenica dosahuje špičkovú pekársku akosť. Vďaka prednostiam ako vhodnosť neskoršieho termínu sejby a dobrá odolnosť proti koreňovým a listovým chorobám ju môžeme zaradiť v osevnom postupe aj po obilninách.

Rast a vývoj
Odnožovacia schopnosť Vysoká
Počiatočný jarný vývoj Stredne rýchly
Výška rastlín 105-110 cm
Typ klasu Osinatý
Zimovzdornosť Vysoká
Odolnosť proti poliehaniu Stredná
Úroda zrna
Stredná intenzita 8,1-10,6 t/ha
Vysoká intenzita 9,8-12,7 t/ha
Úrodotvorné prvky
Hustota porastu Stredná/ Vysoká
Počet zŕn v klase Stredne vysoký
HTZ 43-45 g
Pekárska akosť E (8)
Obsah bielkovín 13,7-15,2 %
Obsah mokrého lepku 31-34 %
Pádové číslo 330-410 sec.
Stabilita pádového čísla Vysoká
Objemová hmotnosť 790-815 g/l
Odolnosť proti chorobám
Múčnatka trávová 7,0
Komplex listových škvrnitostí 7.2
Hrdza pšenicová 8.1
Hrdza plevová 8
Hrdza trávová 7.2
Bieloklasosť 7.8
Fuzarióza klasov 6.5
Virózy (BYDV, WDV) 6.5
Výsevok
Skorá sejba, vyššia poľná vzchádzavosť 3,5-4,0 MKS/ha
Optimálne podmienky 3,8-4,5 MKS/ha
Neskorá sejba, nižšia poľná vzchádzavosť 4,6-5,3 MKS/ha