Ecostern

Nadmerná chemizácia spôsobuje nedostatok prospešnej mikroflóry, spomaľuje rozklad rastlinných zvyškov, podporuje akumuláciu lignínu a fenolov, ktoré inhibujú rast plodín a mineralizáciu organických látok v pôde. Vo všeobecnosti sa zhoršuje stav pôdy v dôsledku čoho klesá produktivita.

pastedGraphic.png

 

Množstvo pozberových zvyškov, ktoré sa pred sejbou nestihli rozložiť.

Strnisko, steblá a slama poľnohospodárskych plodín sú nenahraditeľným materiálom, ktorý zvyšuje množstvo humusu v pôde, zabezpečuje živiny pre rastliny a pôdne mikroorganizmy. Doba ich rozkladu závisí najmä od klimatických podmienok (vlhkosť a teplota) a množstva biomasy, ktorá zostane na povrchu pôdy po zbere plodiny. Rozkladom tejto biomasy vznikajú rôzne medziprodukty rozkladu a energia, ktorá slúži na stavbu tiel mikroorganizmov a tvorbu humusových látok.  Na zlepšenie pôdnej úrodnosti a rozklad pozberových zvyškov sa využívajú biodeštruktory organických zvyškov plodín.

Z tohto uhla pohľadu, biodeštruktory rastlinných zvyškov sa používajú na zlepšenie pôdnej úrodnosti.

 

Biodeštruktory zabezpečujú:

  • Vytvorenie priaznivej mikroflóry v pôde
  • Zníženie pôdnej toxicity
  • Zvýšenie dostupnosti živín
  • Zlepšenie štruktúry pôdy
  • Zvýšenie výnosov plodín

 

Druhy deštruktorov

  • Aktívne aditíva (mikro a makro hnojivá), ktoré stimulujú vývoj mikroorganizmov nachádzajúcich sa v pôde, vrátane patogénnych
  • Enzýmy, ktoré rýchlo rozkladajú zvyšky plodín. Ich pôsobenie je lokálne, ale za nepriaznivých podmienok strácajú účinnosť, ktorá sa už neobnoví.
  • Produkt s jedným alebo dvoma druhmi mikroorganizov zužuje spektrum účinku a znižuje pravdepodobnosť prežitia týchto mikroorganizmov na rastlinných zvyškoch.
  • Komplex mikroorganizmov s enzýmami a aktivačnými prísadami. Mikroorganizmy sú z rôznych taxonomických skupín s rôznymi funkciami. Toto všetko obsahuje biodeštruktor ECOSTERN od ORGANIX, s.r.o. 

Firma ORGANIX Vám predstavuje biodeštruktor od spoločnosti BTU Center, ktorý slúži pre urýchlenie rozkladu rastlinných zvyškov a zúrodnenie pôdy. ECOSTERN obsahuje aktívny zložku- spóry a mycélia húb Trichoderma lignorum a Trichoderma viridae a súbor spór živých mikroorganizmov rozkladajúcich celulózu.

 

Výsledky účinnosti ECOSTERN-u v rôznych plodinách

Plodina Región Predplodina Produkcia t/ha Zvýšenie úrody  v t/ha Zvýšenie úrody v %
Pšenica  Cherkasy Slnečnica 4,72 0,32 7,27
ozimná Vinnitsa Slnečnica 5,86 0,36 6,55
Odessa Kukurica 3,86 0,42 12,21
Kukurica Kyiv Slnečnica 10,24 0,44 4,49
Khmelnitsky Slnečnica 11,52 0,42 3,78
Rivne Kukurica 6,1 0,28 4,81
Slnečnica Chernihiv Sója 4,15 0,45 12,16
Vinnitsa Kukurica 3,74 0,45 12,03
Kharkov Cukrová repa 2,65 0,15 6,00
Sója Kyiv Kukurica 3,00 0,34 12,91
Vinnitsa Kukurica 1,68 0,25 17,48

 

BTU- Center je ukrajinský výrobca mikrobiálnych a enzýmových produktov pre poľnohospodárstvo. Spoločnosť má 21- ročné skúsenosti s vedeckým výskumom a vývojom efektívnych riešení v oblasti biologickej ochrany rastlín, biologickej výživy rastlín, technológií obnovy pôdy a biologických produktov pre chov zvierat. Nevenuje sa len výskumu a vývoju, ale aj výrobe týchto produktov.  V súčasnosti má spoločnosť registrovaných viac ako 50 biologických produktov.